Imagini privind desfășurarea etapelor principale de laborator din cadrul proiectului ProGlyCom

1. Obținerea de glicerol crud la nivel de laborator din ulei alimentar uzat:

2. Utilizarea glicerolului pur și crud în procese de fermentație pentru obținerea de 1,3-propanediol și acid citric la nivel de laborator:

3. Realizarea proceselor de fermentație la scară pilot în bioreactoare cu capacitatea de 25L și 50L:

4. Izolarea și purificarea 1,3-propandiolului din mediul de fermentație cu ajutorul rășinilor schimbătoare de ioni:

5. Izolarea și purificarea acidului citric din mediul de fermentație prin precipitarea acestuia cu carbonat de calciu:

6. Formularea de pudre pe bază de 1,3-propandiol și acid citric de concentrații diferite prin spray drying: