Activitati

Pentru îndeplinirea obiectivului major, și implicit al obiectivelor specifice ale proiectului, s-a realizat un număr de 9 activități, fiecărei activitate fiindu-i distribuit un număr specific de sub-activități:

Activități de cercetare fundamentală

 1. Activitatea 1- Definirea cerințelor

  Sub-activitatea 1.1 – Actualizarea cunoştiintelor cu ultimelele cercetări ale bioproceselor pentru obținerea 1,3-PD și acidului citric din glycerol

  Sub-activitatea 1.2 – Stabilirea nomenclaturii comune, materialelor, metodelor și procedurilor standard de operare PSO

  Sub-activitatea 1.3 – Dezvoltarea Specificațiilor de Produs (PSS)

  Sub-activitatea 1.4 Prevederi ELSA

 2. Activitatea 2 - Optimizarea creșterii bacteriilor și a randamentului produşilor, la scară de laborator

  Sub-activitatea 2.1 Analiza și evaluarea disponibilității glicerolului

  Sub-activitatea 2.2 – Caracteristicile materiilor prime disponibile

  Sub-activitatea 2.3 – Selecția microorganismelor și optimizarea culturii

  Sub-activitatea 2.4 – achiziţia de active fixe corporale și obiecte de inventor

  Sub-activitatea 2.5 – achiziţia de substanţe, materiale, microorganisme, consumabile şi alte produse similare

 3. Activitatea 3 – Modelarea producție de 1,3-PD și acid citric de către microorganism

  Sub-activitatea 3.1 – Analiza fluxului metabolic

  Sub-activitatea 3.2 – Model de construcție

  Sub-activitatea 3.3 – Imbunătăţirea producției de 1,3-PD și acid citric cu ajutorul ingineriei metabolice

  Sub-activitatea 3.4 – Dezvoltarea unui model de bioprocesare dynamic

  Sub-activitatea 3.5 – achiziţia de active fixe corporale și obiecte de inventor

  Sub-activitatea 3.6 – achiziţia de substanţe, materiale, microorganisme, consumabile şi alte produse similar

Activități de cercetare industrială

 1. Activitatea 4 - Strategii pentru biotehnologia de producția producție biotehnologică la scară industrială

  Sub-activitatea 4.1 – Procesul la scară de laborator

  Sub-activitatea 4.2 – Procese la scară pilot

  Sub-activitatea 4.3 – Procese de downstreaming

  Sub-activitatea 4.4 – Purificarea

  Sub-activitatea 4.5 – achiziţia de active fixe corporale și obiecte de inventor

  Sub-activitatea 4.6 – achiziţia de substanţe, materiale, microorganisme, consumabile şi alte produse similare

Activități de dezvoltare experimentală

 1. Activitatea 5 - Asigurarea calității produsului

  Sub-activitatea 5.1 – Analizele penrru asigurarea calității produsului

  Sub-activtatea 5.2 – Teste ale stabilităţii noilor produse

  Sub-activitatea 5.3 – Dezvoltarea şi adaptarea procesului de microîncapsulare pentru încapsularea 1,3-PD și acid citric

  Sub-activitatea 5.4 – achiziţia de active fixe corporale și obiecte de inventor

  Sub-activitatea 5.5 – achiziţia de substanţe, materiale, microorganisme, consumabile şi alte

Activitate pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pregătitor pentru dezvoltare experimentală

 1. Activitatea 6 - Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea experimentală

  Sub-activitatea 6.1 – Evaluarea ciclului de viață (LCA) și a costului ciclului de viață (LCC)

  Sub-activitatea 6.2 – Verificarea tehnologiei din punct de vedere al mediului

  Sub-activitatea 6.3 – Analiza impactului social

  Sub-activitatea 6.4 – achiziţia de active fixe corporale și obiecte de inventor

  Sub-activitatea 6.5 – achiziţia de materiale, consumabile şi alte produse similare

Activități pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială

 1. Activitatea 7 - Managementul cunoștințelor și Drepturile de proprietate Industrială (IPR)

Activităţi de informare şi publicitate

 1. Activitatea 8 – Informare și publicitate

  Sub-activitatea 8.1 – Canale și acțiuni de diseminare

  Sub-activitatea 8.2 – Transferul de cunoștințe în industrie

  Sub-activitatea 8.3 – Schimbul de experiență

Management de proiect

 1. Activitatea 9 - Management de proiect

  Indicatori

  Pe parcursul derulării proiectului ProGlyCom s-au urmărit anumiți indicatori pentru aigurarea calității produselor obținute și pentru creșterea performanței științifice a grupului implicat în acest proiect. Așadar, au fost urmăriți indicatorii de realizare ca:

  a. număr de cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (ENI);

  b. valoarea contribuției private în proiecte eligibile și neeligibile;

  c. cereri de brevete rezultate din acest proiect publicate în BOPI sau în reviste echivalente din alte țări.

  De asemenea, au fost urmăriți și indicatorii de rezultat ca:

  a. publicații științifice rezultate din acest proiect;

  b. număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020;

  c. valoarea proiectelor contractate cu Orizont 2020.

  3. Rezultate intermediare

  Rezultatele obținute pe parcursul desfășurării proiectului ProGlyCom s-au concretizat prin:
  – publicarea unui număr de 10 articole științifice în reviste internaționale:

  • Bindea et al. 2018. Microb.Cell.Fact. (I.F. 4.669)

  • Mitrea & Vodnar. 2019. Pathogens (I.F. 3.405);

  • Mitrea et al. 2019. Microorganisms (I.F. 4.164)

  • Mitrea et al. 2017. Microb.Cell.Fact (I.F. 4.669)

  • Mitrea et al. 2017. Bulletin UASMV (No I.F.)

  • Mocan et al 2019. Molecules (I.F. 3.060)

  • Rusu et al. 2017. Bulletin UASMV (No I.F.)

  • Trif et al. 2019. Coatings (I.F. 2.330)

  • Mitrea et al. 2020. Renewable Energy (I.F. 5.439) – în curs de publicare

  • Mitrea et al. 2020. Polymers (I.F. 3.771) – în curs de publicare

  – realizarea și susținerea unei teze de doctorat (doctorand: Laura Mitrea)
  – depunerea a două cereri de brevet privind microîncapsularea compușilor obținuți (1,3-propandiolul și acidul citric)
  – 9 participări la conferințe naționale și internaționale cu postere și/sau prezentări orale:

  • 2 participări la conferința 18th International Conference ”Life Sciences for Sustainable Development”, 2019, USAMV Cluj-Napoca, România.

  • 3 participări la conferința 17th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 2018, USAMV Cluj-Napoca, România.

  • 1 participare la conferința International Conference of LIFE Sciences and Technology for WELLBEING, 2018, USAMV Cluj-Napoca, România.

  • 1 participare la conferința 5th BioProScale Symposium, 2018, Berlin, Germania.

  • 2 participări la conferința 16th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 2017, USAMV Cluj-Napoca, România.
  – achizitionarea de aparatură de laborator perfomantă:

  • Bioreactor 5L cu display încorporat (Eppendorf, BioFlo 320 – one unit)

  • Mini Spray Dryer (Buchi B-290)

  • Autoclav (Selecta JP)

  • Incubator (New Brunswick, Galaxy 170R)

  • Incubator cu shaker (New Brunswick, Innova 44)

  • Centrifugă (Eppendorf, 5810-R)

  • Hotă cu flux laminar (EuroClone)

  • Detector cu indice de refractie pentru unitate HPLC

  • Microscop Trinocular cu camera integrată (Nikon H550s)

  • Reometru Anton Paar (MCR 72)