OBIECTIVE

Proiectul ProGlyCom (P_37_637) s-a desfășurat pe o perioadă de 48 luni, începând din anul 2016 cu finalizarea acestuia în anul 2020. Obiectivul principal al acestui proiect a vizat utilizarea, exploatarea și dezvoltarea proceselor biotehnologice în vederea obținerii de compuși cu valoare adăugată (1,3-propandiol și acid citric) cu aplicabilitate în industria alimentară, pornind de la glicerol crud derivat din industria biodieselului ca resursă regenerabilă. Obiectivele specifice care au dus la concretizarea obiectivului principal, au fost următoarele:

O1. Selectarea, izolarea și caracterizarea de microorganisme patogene/non-patogene capabile să se adapteze la mediu cu glicerol crud și să metabolizeze această sursă de carbon;

O2. Bioconversia glicerolului crud în compuși cu valoarea adăugată cum sunt 1,3-propandiolul și acidul citric cu un randament cât mai ridicat, și izolarea acestor compuși din mediul de fermentație;

O3. Investigarea și dezvoltarea tehnicii de microîncapsulare a compușilor țintă în vederea dezvoltării unor produse cu valoare adăugată stabile;

O4. Informarea intensă și publicarea rezultatelor în reviste de specialitate în vederea asigurării transferului tehnologic.

Echipa pentru proiect

 • Director de proiect: Dr. Monica Trif
 • Lider de activități: Prof.dr. Carmen Socaciu
 • Lider de activități: Prof.dr. Dan Cristian Vodnar
 • Lider de activități: Asist.dr. Oana Lelia Pop
 • Lider de activități: Conf.dr. Loredana Leopold
 • Manager științific: Prof.dr. Carmen Socaciu
 • Manager tehnic: Prof.dr. Dan Cristian Vodnar
 • Cercetător: Drd.ing. Laura Mitrea
 • Cercetător: Dr.ing. Maria Bindea
 • Cercetător: Asist.dr. Oana Lelia Pop
 • Cercetător: Asist.dr. Carmen Pop
 • Cercetător: Conf.dr. Sonia Socaci
 • Cercetător: Conf.dr. Loredana Leopold
 • Cercetător: Prof.dr. Ramona Suharoschi
 • Cercetător: Prof.dr. Francisc Dulf
 • Tehnician: Florinela Fetea
 • Tehnician: Floricuța Ranga
 • Tehnician: Rusu Bogdan
 • Tehnician: Simon Elemer
 • Responsabil financiar/economist: Corina Churuțiu
 • Responsabil achiziții: Sorin Potra